Luigi Giussani, Aan de oorsprong van de christelijke claim, 2018

Aan de oorsprong van de christelijke claim

ParCours, deel 2
Luigi GiussaniUitgeverij Betsaida 2018
Páginas: 170

Net als de andere twee delen van het Parcours beoogt dit boek voorbeelden te geven van hoe men zich bewust en op redelijke wijze kan hechten aan het christendom, rekening houdend met de reële ervaring. Aan de oorsprong van de christelijke claim poogt, in het bijzonder, de oorsprong van het geloof van de apostelen te definiëren. Dit boek geeft de reden aan waarom een mens in Christus kan geloven: de diepe menselijke en redelijke overeenstemming van zijn behoeften met de gebeurtenis van de mens Jezus van Nazaret.

---

In deze studie stelt Luigi Giussani dat het redelijk is zich met Christus te verbinden. De ervaring van zijn menselijkheid kan ons, in kracht van Gods Geest, de ogen openen voor zijn goddelijkheid. Ik hoop dat velen, mede door het lezen van dit boek, hun band met Christus kunnen versterken en verdiepen. Authentiek christelijk leven was en is nog steeds de meest effectieve missionaire weg.
(Uit het voorwoord door Mgr. De Korte)