Kurti pėdsakus pasaulio istorijoje

L. Giussani - S. Alberto - J. PradesFraternità di Comunione e Liberazione 2019
Páginas: 162

Šioje knygoje surinkti esminiai kunigo Luigi Giussani paskutiniųjų metų apmąstymai apie krikščioniškąją patirtį.
Įvairaus pobūdžio ir literatūrinio stiliaus tekstai Autorių buvo reda- guoti ir sudėti tokia tvarka, kad sudarytų organišką visumą ir vieningą minties liniją.
Tokiu būdu, ši knyga pažymi nueito kelio esmę bei apibendrinimą, ir kartu skaitytojui siūlo progą susipažinti ir pasigilinti į krikščioniško pasiūlymo, skirto mūsų laikų žmogui, turinį bei ypatumus.

[Titolo originale: Generare tracce nella storia del mondo]